تشیع روشنفکری (نقدی بر سخنان دکتر عبدالکریم سروش پیرامون تشیع و چالش مردم سالاری )
65 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
-------------------- در این نوشتار سعی شده است مسائلی مانند خاتمیّت، امامت، مهدویت، رابطه آنها با هم و همچنین رابطه آنها با خردورزی و دموکراسی و … مورد بررسی قرار گیرد. بر خلاف ادعای آقای سروش که مدعی است اندیشه امامت با خاتمیت تعارض دارد و دشمن رهایی عقل آدمی است و مهدویت هم از حیث زمینه سازی برای حکو مت جهانی موعود و تولید اندیشه مبتنی بر غضب و … با دمو کراسی مخالف است، راقم این سطور بر آن است که از قضا امامت، خود یکی از علل خاتمیت بوده و البته این دو تلازم منطقی و تاریخی صد در صد هم با هم نداشته اند و از طرفی موعود گرایی مثبت و سازنده، خود، بزرگترین مصلحت بشر امروز شمرده شده و با نفی اندیشه مبتنی بر غضب به عنوان یک تلقی رایج در میان فقیهان و عالمان شیعه و همچنین پرداختن به مسائلی مانند روحانیت، حاکمیت جمهوری اسلامی، دموکراسی، اصلاح سیاست های فرهنگی نظام و فرهنگ حاکم بر حوزه و … مطالب خود را به پایان می برد.